Senarai Pembelian
  Laman Utama
  Mengenai Kami
  Produk
  Perkhidmatan
  Hubungi
 
  UK Farming Sdn Bhd
  Hubungi
 

Plot 8, Project Pertanian Moden Kluang,
KM13 Jalan Batu Pahat,
86000 Kluang, Johor, Malaysia
Tel: +607-759 7555/ 759 5018/ 759 5991
Fax: +607-759 7991
Email : info@jamnapari.com

 
 
  UK Farming Sdn Bhd
  UK Agrotourism Sdn Bhd
  Superficient Marketing
Sdn Bhd